Mission statement

In de Geertekerk vormen we een geloofsgemeenschap waar mensen van allerlei achtergronden zich aangesproken voelen door een geest van openheid, vrijmoedigheid en verdraagzaamheid. Vanuit die geest staan we open voor en zoeken we actief contact met al degenen die zich bezig willen houden met de diepere vragen van leven en dood. Als remonstrantse gemeente willen we ruimte bieden voor inspirerende vieringen, activiteiten en ontmoetingen.

Vanuit de geborgenheid van de Geertekerk willen we betrokken zijn bij mensen veraf en dichtbij.

We zijn een vrijzinnige geloofsgemeenschap die zich geworteld weet in de christelijke traditie en uitgaat van het principe van vrijheid en verdraagzaamheid in de omgang met deze traditie. In de Geertekerk kan ieder daarin een eigen weg  ontdekken en vormgeven in vrijheid én verantwoordelijkheid.

Kerkenraad RGU 2007

<< TERUG